Familjecentral

Söderhamns Familjecentral är en mötesplats för familjer med barn 0-5 år och gravida.

Inom Familjecentralen samverkar:

Verksamheten är avgiftsfri och arbetet sker under tystnadsplikt. Vi vänder oss till personer i hela kommunen.

Verksamheten vill främja hälsa och utveckling och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten mellan föräldrar och barn. Verksamheten utformas till stor del utifrån besökarnas behov.

Målet är att stärka det sociala nätverket kring familjen, erbjuda ett lättillgängligt stöd samt vara ett samlat kunskaps- och informationscenter.

Hos oss får du:

  • Träffa andra vuxna och barn
  • Delta i föräldrautbildning
  • Träffa barnmorska
  • Träffa BVC-sköterska
  • Stöd av kurator, alla vardagar utom onsdagar
  • Öppna förskolan, ingen anmälan behövs
  • Träffa läkare samt tandhygienist
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd