Ikoner

Ikoner hjälper oss att förtydliga ett komplext sammanhang eller stödja ett budskap och användas inte som dekor. Våra ikoner förenklar alltså budskapet och skapar igenkänning i kommunikationen.

Ikoner är förenklade bilder där avbildningen stämmer överens med verkligheten. Ett exempel är ikonen rullstol för tillgänglig WC eller parkering för rörelsehindrade personer.

Endast kommunikationsenheten och leverantörer inom kommunikationstjänster använder våra ikoner i kommunikationen. Söderhamns kommun använder ikontypsnittet Font Awesome (Free Solid) i sin kommunikation.

Tänk på att

  • Ikoner ska föreställa det den avser och vara vägledande och navigerande
  • Ska hjälpa till att förenkla ett budskap
  • Används inte som dekoration

Favicon soderhamn.se

Söderhamns kommuns favicon används på soderhamn.se och dess undersidor. Kontakta kommunikationsenheten för att få tillgång till faviconen i png-format i flera storlekar.

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Kommun och politik