Foto

Den mänskliga hjärnan behandlar bilder 60 000 gånger snabbare än text. Därför ska vi låta bra bilder spela en viktiga och värdefull roll i vår kommunikation, som förmedlare av både budskap och känslor.

Bilder är ett bra redskap att nå och tilltala kommunens många målgrupper. Därför ska kommunikationen, både i stillbilder och rörliga format, representera mångfalden och människorna i Söderhamns kommun. Mottagaren ska känna sig inkluderad – oavsett ålder, social bakgrund, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell läggning.

Genom att välja bilder med omsorg kan vi skapa ett uttryck som stärker bilden av Söderhamns kommun och oss som organisation.

Bilderna ska kännas äkta och gärna fotade i egen verksamhet. Sträva efter ögonkontakt och att förmedla känslor. 

Exempelbilder från verksamheter och personal.

Bilder som skildrar våra verksamheter och aktiviteter ska alltid vara realistiska och vardagsnära.

Tre exempelbilder från våra verksamheter.

Människor skildras helst mot en neutral bakgrund, med god ljussättning. Våga gå nära, men fota helst ”obeskuret”. Det är bättre att beskära bilden i efterhand, när du vet exakt i vilket format den ska användas.

Porträtt

  • Autenticitet. Bilderna ska kännas äkta och gärna fotade i egen verksamhet.
  • Vardagsnära. Våra verksamheter och aktiviteter ska skildras realistiskt och med värme.
  • Fotografera motivet ”obeskuret” med lite marginal. Det är bättre att beskära bilden när du vet hur den ska användas.
  • Disposition. Tänk på att placera motivet så att det finns plats och fria ytor för till exempel texter, namnskyltar, logotyp, etc.
  • Format. Ta både stående och liggande bilder på motivet, så kan det användas i flera format.
  • Upphovsrätt. När du publicerar bilder är det ditt ansvar att användningen följer upphovsrätten.
  • GDPR. All kommunikation inom EU måste ta hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR), lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Senast uppdaterad: 13 december 2021
Kommun och politik