Tonalitet och språk

Tonen i vår kommunikation påverkar hur vi uppfattas. Avgörande för tonaliteten är både vilka ord vi väljer och hur vi talar med mottagaren. Här har vi som organisation flera viktiga målsättningar, som ska genomsyra all kommunikation i såväl text som tilltal.

  • Söderhamns kommun ska alltid agera trovärdigt. Vi ska kommunicera ärligt och tydligt, med ett öppet tilltal som är inkluderande och inger förtroende. Det ska alltid vara tydligt för mottagaren att det är vi som är avsändare.
  • Söderhamns kommun skriver och talar med ett vårdat och begripligt språk. Vi undviker krångliga ord och byråkratiska formuleringar. Texter ska vara logiskt uppbyggda, med sammanfattningar och ordförklaringar om det behövs.

    Här kan du ladda ner Myndigheternas skrivregler, Länk till annan webbplats. en bok för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. (Isof, Institutet för språk och folkminnen).
  • Söderhamns kommun ska agera engagerat och tillmötesgående. Vi ska vara trevliga och lösningsfokuserade i vårt bemötande. Vi ska tydligt visa i både i text och tal att vi bryr oss om och har förståelse för dem vi kommunicerar med.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn