Exploateringsprojekt Sandviksudden

Bild

Område: Utviksvägen
Adress: Sandviksudden (Stenåker 4:1 och 4:2)
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Exploatering: Ny bostadsbebyggelse med havsnära småhustomter.

Vad?

Ny detaljplan tas fram för att möjligöra för ca 20 bostadstomter för småhus.

Vem?

Byggherre genom Sandviksudden AB.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bygga, bo och miljö