Kvarteret Storbommarna

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Kvarteret Storbommarna, Södra hamngatan, (Fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1)
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Detaljplanering och exploatering: Ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Vad?

Det ska byggas nya bostäder med stadsradhus på 1,5 – 2,5 våningar med små trädgårdar. Planområdet har en area på cirka 12 000 m2 (1,2 ha) och är beläget söder om Söderhamnsån och avgränsas i väst och öst av de två f.d. godsmagasinen. I norr avgränsas området av Söderhamnsåns norra sida och i söder av Södra Järnvägsgatan.

När?

Tidigast inflyttning 2023 - 2024.

Vem?

Fastighetsbolaget Corner proporte partner ska bygga bostäder. https://www.cornerpp.com/sv/Residential-Development Länk till annan webbplats.

Mer fakta om projektet

Antagna detaljplaner för kvarteret Storbommarna:

På den här platsen mellan den gamla bebyggelsen på Öster, intill Södra hamngatan och Söderhamnsån ska ett nytt bostadsområde byggas.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bygga, bo och miljö