Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Bild

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Fastighet Järpen 1 m fl och Väster 6:1
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Detaljplanering: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Vad?

Syftet är att möjliggöra bostäder i centralt läge med en ny detaljplan. I Söderhamn finns en efterfrågan av centrala trygghetsbostäder. Detaljplanen kommer att medge bostäder och centrumändamål.

När?

Planuppdrag 2017, förväntas vinna laga kraft under 2022.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 17 mars 2023
Bygga, bo och miljö