Nya Ostkustbanan

Goda kommunikationer gör livet enklare i Söderhamn. Järnvägen är viktig för att vi ska kunna bo och pendla i Söderhamn. Vi arbetar aktivt för dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand - senast år 2025.

Dubbelspår för kortare restider

Med dubbelspår kan trafikoperatörerna köra fler tåg på kortare tid. Då skulle du kunna resa på mindre än tjugo minuter till Gävle och fyrtio minuter till Sundsvall. Stockholm skulle du nå på mindre än en timme och tjugo minuter.

Projekt Nya Ostkustbanan

Söderhamns kommun ingår i projekt Nya Ostkustbanan (nyaostkustbanan.se). Länk till annan webbplats. Vi samarbetar framför allt med våra närliggande kommuner Gävle, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall, samt med Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Västernorrland och Trafikverket längs Ostkustbanan.

Järnvägens sträckning söder om Ljusne

Under vintern 2012 - 13 fördjupar vi planeringsarbetet i Söderhamns kommun, för att få till stånd ett dubbelspår. För Söderhamn handlar det framförallt om vilken sträckning järnvägen ska få söder om Ljusne. Trafikverket har gjort tre olika förslag på korridorer/sträckningar från Ljusne till kommungränsen mot Gävle. 

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Varje dygn passerar 70 tåg på den 21 mil långa sträckan. Enkelspåret behöver byggas ut till dubbelspår från Gävle till Härnösand, för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna.

Gemensam kraftsamling

Projektet Nya Ostkustbanan är ett EU-finansierat projekt. Offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län kraftsamlar för att förverkliga dubbelspåret.

Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand, och att Nya Ostkustbanan ska vara klar 2025.

Projektet arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendling, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och hela Sveriges tillväxt.

Mötesplatser räcker inte

Varje dygn passerar cirka 70 tåg på sträckan. Trafiken väntas dessutom öka med 50 procent, tack vare Botniabanan norrifrån. Restiderna har ökat sedan 1996. Nu riskerar restiderna att bli ännu längre.

10 nya mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall är planerade och finansierade. De innebär att banan kan ta cirkaa 10 fler tåg per dygn men det påverkar inte restiderna positivt.

Fler tåg och kortare restid

Endast ett dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

På Nya Ostkustbanan skulle antalet tåg per dygn kunna öka från 70 till långt över 200. Ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Det innebär att dubbelspåret skulle kunna avlasta E4:an med flera tusen lastbilar per dygn, och göra transporterna mycket mer klimatsmarta. För resenärerna skulle den nya restiden vara 2 timmar, istället för nästan 4, mellan Stockholm och Sundsvall.

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Bygga, bo och miljö