15-timmarsregeln i förskolan

Tre illustrationer som visar ett barn, en klocka och en kalender.

15-timmarsreglen gäller dig som är arbetssökande eller föräldraledig. Här hittar du frågor och svar.

Varför finns 15-timmarsregeln?

Vi vill att alla i förskolan ska ha bra dagar, med god planerad verksamhet.

Vem gäller 15-timmarsregeln för?

Om någon av er som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig får barnen gå max 15 timmar per kalendervecka i förskolan. Om ni vårdnadshavare bor i skilda hushåll
begränsas barnets tid enbart då barnet vistas hos dig som är arbetssökande eller föräldraledig.

Gäller det mig som arbetar deltid?

Oavsett omfattningen av ditt arbete (del- eller heltid) och oavsett när du arbetar (exempelvis helger, kvällar) så omfattas du inte av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som studerar?

Oavsett om du del- eller heltidsstuderar och oavsett när studierna sker (exempelvis dag, helg, kväll) så räknas du inte till gruppen som berörs av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som är sjukskriven?

Du som redan är arbetslös eller föräldraledig omfattas av 15-timmarsregeln om du blir sjukskriven. Undantag kan godkännas av rektor för förskolan.

Gäller det mig som är nybliven förälder?

Om du har barn i förskolan och du föder ett syskon så börjar 15-timmarsreglen att gälla direkt. Rektor i förskolan kan medge undantag.

Hur fördelas dessa 15 timmar?

Vi rekommenderar tisdag – torsdag, max 5 timmar per dag. Önskemål om annan tid sker i samråd med rektor för förskolan.

Får mitt barn mat under dessa 15 timmar?

Ditt barn erbjuds mat om barnets tider är förlagd under förskolans ordinarie tider för måltider.

Finns det information på andra språk?

Ja, på information-soderhamn.se Länk till annan webbplats. finns information för dig som föredrar andra språk än svenska.

Kan jag spara tid?

Du kan inte spara tid om era ordinarie tider inte utnyttjas eller infaller på en helgdag.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Förskola, skola och utbildning