15-timmarsregeln i förskolan

Tre illustrationer som visar ett barn, en klocka och en kalender.

15-timmarsreglen gäller dig som är arbetssökande eller föräldraledig. Här hittar du frågor och svar.

Hur fungerar det?

Närvarotiden för barnet styrs av vårdnadshavares arbetstid/studietid samt skälig restid och sovtid. Barnen har alltid rätt till 15 timmar.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga har rätt till verksamhet under 15 timmar i veckan, tisdag – torsdag ca. kl. 9 – 14.

Är barnets båda vårdnadshavare sammanboende bestäms barnets schema utifrån båda vårdnadshavarnas arbetsschema– eller studiesituation.

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barn rätt till förskola utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov.

Rektor kan begära in arbetsschema eller studieintyg från vårdnadshavare.

Undantag till regeln

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med havandeskaps- eller graviditetspenning får under första veckan nyttja förskoleplatsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid, därefter gäller 15 timmar per vecka. Ytterligare behov utöver 15 timmar per vecka beslutas i samråd med rektor.

Jobbar en vårdnadshavare skift ex. natt så är det skälig sovtid efter man klivit av sitt skift. Ex. Slutar du kl.7.00 så har du 8 timmar vilotid och hämtar ditt barn 15.00 senast. Börjar du däremot ditt skift på em. ex kl. 14.00 så får barnet komma till lunch (kan se olika ut på olika förskolor när man äter) men ca kl. 11.00. Den andra föräldern hämtar när den slutar. Barnet har rätt till minst 15 timmar per vecka.

Har du ledig dag under veckan för att du jobbar helg är barnet ledigt. Barn har enligt FN s barnkonvention rätt till vila, det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga att när vårdnadshavaren är ledig, så är även barnet ledig.

Varför finns 15-timmarsregeln?
Vi vill att alla i förskolan ska ha bra dagar, med god planerad verksamhet.

Vem gäller 15-timmarsregeln för?
Om någon av er som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig får barnen gå max 15 timmar per kalendervecka i förskolan. Om ni vårdnadshavare bor i skilda hushåll
begränsas barnets tid enbart då barnet vistas hos dig som är arbetssökande eller föräldraledig.

Gäller det mig som arbetar deltid?
Oavsett omfattningen av ditt arbete (del- eller heltid) och oavsett när du arbetar (exempelvis helger, kvällar) så omfattas du inte av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som studerar?
Oavsett om du del- eller heltidsstuderar och oavsett när studierna sker (exempelvis dag, helg, kväll) så räknas du inte till gruppen som berörs av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som är sjukskriven?
Du som redan är arbetslös eller föräldraledig omfattas av 15-timmarsregeln om du blir sjukskriven. Undantag kan godkännas av rektor för förskolan.

Gäller det mig som är nybliven förälder?
Om du har barn i förskolan och du föder ett syskon så börjar 15-timmarsreglen att gälla direkt. Rektor i förskolan kan medge undantag.

Hur fördelas dessa 15 timmar?
Vi rekommenderar tisdag – torsdag, max 5 timmar per dag. Önskemål om annan tid sker i samråd med rektor för förskolan.

Får mitt barn mat under dessa 15 timmar?
Ditt barn erbjuds mat om barnets tider är förlagd under förskolans ordinarie tider för måltider.

Finns det information på andra språk?
Ja, på information-soderhamn.se finns information för dig som föredrar andra språk än svenska.

Kan jag spara tid?
Du kan inte spara tid om era ordinarie tider inte utnyttjas eller infaller på en helgdag.


Senast uppdaterad: 3 april 2024
Förskola, skola och utbildning