Ändra inkomstuppgift för avgift förskola

Avgiften baseras på din inkomst. Avgiften betalas utifrån de skattepliktiga inkomster som barnets familj har.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • Innan barnets placering påbörjas.
  • När familjens inkomst ändras.
  • När familjeförhållandena ändras.
  • Efter begäran från kommunen.
Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Förskola, skola och utbildning