Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform sedan höstterminen 2018. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Förskoleklassen finns på kommunens skolor och har nära samarbete med klasserna i de lägre årskurserna. Förskoleklassen följer skolans läsårs- och lovtider. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Närhetsprincipen

Det är de barn som bor närmast skolan som får plats i första hand, rektor beslutar hur många elever som kan tas emot i förskoleklassen. Till exempel om det finns plats för 30 elever i förskoleklassen så är det de 30 elever som bor närmast skolan som erbjuds plats i första hand.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts enligt regler för skolskjutsar.

Val av förskoleklass

Val till förskoleklass görs på kommunens webbplats genom att vårdnadshavare loggar in med bank-ID eller mobilt bank-ID och väljer skola.

Vårdnadshavare som saknar mobilt bank-ID och inte har möjlighet att göra valet på kommunens webbplats kan göra valet på blankett.

Blanketten kan även hämtas på Kundtjänst, Faxholmsgatan 3 826 50 Söderhamn, alternativt närmaste skola.

Blanketten skickas/lämnas till Söderhamns kommun, Norrtullskolan, 826 80 Söderhamn (Besöksadress Norrtullsgatan 13), för vidarebefordran till respektive skola efter att den har registrerats.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024