Val av skola

Genrebild grundskola, en bokstapel med ett rött äpple.

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Kommunen försöker alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats.

Vid eget val av skola följer inte rätten till skolskjuts med.

Vid byte av skola: Fyll i en blankett och skicka/lämna till skolans expedition, eller använd e-tjänst.

Jämföra grundskolor

Jämförelse av kommunens olika grundskolor går att göra via Skolverkets tjänst Välja skola. Länk till annan webbplats.

Översikt av alla grundskolor i Söderhamns kommun och läs mer om varje skola här på soderhamn.se.

Skolskjuts vid eget val av skola

Om vårdnadshavaren väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat utifrån folkbokföringsadressen så har eleven inte rätt till skolskjuts. Eleven kan i dessa fall endast få skolskjuts om det redan finns en upphandlad skolbuss i området, förutsatt att det finns plats.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024