Samhällsservice

Sektor Samhällsservice samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan på att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling, utgöra kommunens tekniska kompetens samt utveckla goda livsmiljöer.

Inom sektorn finns tre verksamhetsområden:

  • Intern service
  • Medborgarservice
  • Operativ samhällsbyggnad

Inom sektorn arbetar nära 700 medarbetare inom exempelvis kostverksamhet, lokalvård, bemanning, bilpool, sport- och fritidsverksamhet, kundtjänst, myndighetsutövning, detaljplan och projektkontor.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Kommun och politik