Oro för att någon far illa

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa, ett barn eller en vuxen, bör du anmäla det till socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan. Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

Socialjouren
Under kvällar och helger görs anmälningar till Socialjouren Gävleborg på tel. 026-10 02 25.

Telefontider Socialjouren:
Måndag - Torsdag 17.00 - 23.00
Fredag 17.00 - 02.00
Lördag 16.00 - 02.00
Söndag 16.00 - 23.00

112
När jouren har stängt finns en beredskap för akuta frågor och då nås socialjouren via 112.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd