Anmälan om oro för vuxen

Om du orolig för att någon far illa eller om du vet att någon far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

När du lämnar en anmälan kan du välja att vara anonym, men det är värdefullt för utredningen och för den som anmälan berör om du uppger dina kontaktuppgifter.
Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan är vi skyldiga att delge det till den som anmälan berör.

Så här gör du en anmälan

Det finns olika sätt att anmäla - använd den som passar dig bäst: E-tjänst, skicka e-post eller ett brev, ring eller faxa. 

Ring Vuxengruppen

Ring till Vuxengruppen 0270-750 00 (Kundtjänst kopplar dig).
Vuxengruppen har öppet: Mån-Tors: Kl 13:15-15:00 fredagar 8:30-11:00.

Skriftlig anmälan

Skriftliga anmälningar kan skickas:

Vad händer när jag lämnat anmälan?

  • När en anmälan inkommer försöker socialsekreterare komma i kontakt med den som anmälan berör. När vi får kontakt delger vi informationen i anmälan till den som anmälan berör.
  • I samråd med den vuxne bestämmer vi om vi ska inleda utredning eller inte.
  • Om personen inte vill ha hjälp från socialtjänsten och uppfyller vissa kriterier, finns möjlighet att ändå inleda utredning för att utreda om det finns förutsättningar för tvångsvårdsåtgärder.
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd