Till dig som ska flytta hit

Välkommen du som bestämt dig för att flytta till Söderhamn. Har du barn i skolåldern anmäler så snart du kan vilken skola du önskar att barnet ska gå i.

Anmälan görs på särskild blankett som skickas till:
Söderhamns kommun
Sektor Barn och lärande
826 80 SÖDERHAMN

Information om kommunens skolor finns att läsa på den här webbplatsen. Om du vill ha personlig kontakt så vänder du dej till skolans rektor.

Glöm inte att meddela den skola som barnet går på innan flytten till Söderhamn när ni ska flytta och till vilken skola. Detta för att underlätta skolbytet för ditt barn.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022