Temadagar om psykisk hälsa

I september är du välkommen för att genom föreläsningar och utställning få lära dig mer om hur vi kan hjälpas åt för ett mer hälsosamt samhälle. Öppet för alla och kostnadsfritt!

Bakgrund till temadagar

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss att må bra och skapar möjlighet för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Stigmatisering av personer med olika typer av psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Men det går att förändra. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigmatiseringen en viktig del.

Välkommen till temadag om psykisk hälsa 2023

Dag och tid: tisdag 12 september 2023

Plats: CFL, Centrum för Flexibelt Lärande (Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn)

Bra att veta: Kostnadsfritt. Fika serveras förmiddag och eftermiddag.
Dagen arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan och Söderhamns Kommun.

Läs mer: Välkommen till en dag för psykisk hälsa - CFL 12 september

Mer info, program och anmälan: En dag för psykisk hälsa! - Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.

Man tittar in i kameran.

Nemo Hedén är en av föreläsarna på CFL 12 september.

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Kommun och politik