Designsystem

Exempelbild som visar tre olika layouter med samma text och bild.

Här visas olika exempel på hur text och bild kan fördelas på en sida. Med hjälp av detta designsystem kan samma innehåll formas på många olika sätt.

För att underlätta vårt arbete när vi tar fram kommunikationsmaterial så som annonser, omslag på foldrar och affischer har vi tagit fram ett designsystem, en så kallad grid. Rätt använd utgör gridden ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck som känns igen.

Marginalerna räknas fram genom att hela ytans bredd delas med 12 (avrunda nedåt till närmaste heltal). Tänk på att ange detta mått som marginal i dokumentet. Satsytan är det du får kvar när marginalerna har räknats bort.

I A4-format är sidans marginaler 17 mm runtom. Mellan var och en av satsytans 12 kolumner finns ett mellanrum på 5 mm.

Designsystemet anpassas efter formatet och satsytan.

Designsystemet för de vanligaste A-formaten

Format, marginaler och splatmellarum

Format

Marginal

Spaltmellanrum

A3

24 mm

6,5 mm

A4

17 mm

5 mm

A5

12,5 mm

3,5 mm

 

Grid designsystem

Här ser du hur designsystemet är uppbyggt med marginaler, spalter och spaltmellanrum.

Grid, möjligheter

Här syns vilka typer av designmöjlighter som gridden/designsystemet möjliggör.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn