Flaggor

Lila flagg med kommunlogotyp och blå flagga med platslogotyp.

Till vänster ses en flagga för kommunorganisationen och används av Söderhamns kommunkoncern. Till höger visas en flagga för Söderhamns platsvarumärke. Platsvarumärket är är fritt att använda för alla som vill vara med och stärka Söderhamn som plats.

Flaggor har ett starkt symbolvärde och är en yta att nyttja för god exponering av både kommunens och platsens varumärke. Här har vi samlat övergripande vägledning.

Flaggor ger oss möjligheterna att exponera:

Generella riktlinjer för flaggning

Använd Söderhamns kommun som avsändare när du flaggar:

  • till vardags på kommunens officiella flaggstänger vid Rådhuset
  • vid kommunala byggnader
  • där kommunal verksamhet bedrivs (du kan behöva tillstånd från fastighetsägaren)

På övriga platser används Söderhamns platsvarumärke som avsändare.

Undantag från generella riktlinjer för flaggning

Kontakta kommunikationsenheten för rådgivning innan undantag görs från riktlinjerna.

Flaggornas utformning

Utgångsläget är att vi använder liggande flaggor. En standardstorlek på flaggor är 240x150 centimeter, men storleken anpssas utifrån flaggstångens storlek.

Flaggor för Söderhamns kommun

  • använder logotypen i sin helhet mot någon av våra profilfärger, ej grå
  • storleken på logotypen motsvarar 1 av 3 logotyper staplade på höjden
  • logotypen centreras på höjd och bredd

Flaggor för Söderhamns platsvarumärke

  • använder logotypen i sin helhet mot någon av de tre profilfärgerna
  • storleken på logotypen utgör 1 av 4 logotyper staplade på höjden
  • logotypen centreras på höjd och bredd
Logotypernas storlek illustreras för kommunen och platsen.

För Söderhamns kommun motsvarar storleken på logotypen 1 av 3 logotyper staplade på höjden. För Söderhamns platsvarumärke är storleken 1 av 4 logotyper staplade på höjden. Detta exempel är skissat på storleken 240x150 centimeter.

Senast uppdaterad: 19 april 2024
Kommun och politik