Skyltprogram

En grå flaggskylt med kommunens logotyp illustreras på en fasad.

Skyltprogrammet ska ge vägledning och inspiration kring hur Söderhamns kommuns skyltar utformas. Läs programmet noggrant och spara tid!

Skyltprogrammet är till för att förenkla för dig som ska ta fram skyltning till din verksamhet. Programmet innehåller alltifrån riktlinjer för skyltarnas utformning till information om hur en skylt tas fram och vilka regler som gäller för olika typer av skyltar.

Har du frågor? Kontakta kommunikationsenheten om du har frågor kring skyltprogrammet.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022
Kommun och politik