Rörlig bild

Bildkollaget visar några typer av filmgrafik; startbild, namnruta, budskap med kanalhänvisning och den obligatoriska slutbilden.

Vi har alltid en tydlig avsändare och film kan med fördel kompletteras med grafik och textplattor. Precis som de rörliga bilderna i filmen ska all grafik följa vår grafiska profil.

Läs mer om den grafiska profilens byggstenar: logotyp, färg, typsnitt och bildmanér.

Film

Rörligt material i form av film blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Söderhamns kommun använder framförallt Quickchannel som plattform för att publicera film.

Tänk på

 • Slutbild används alltid, där logotypen syns tydligt.
 • Typsnittet Open sans används genomgående.
 • På filmgrafik ska färgerna ur vår grafiska profil användas, utgå från färgsystemen HEX eller RGB.
 • Använd endast en färg per filmproduktion (ej grå).
 • God läsbarhet och tillgänglighet tillämpas.

Format för film

Vi använder både stående och liggande format, 16:9-formatet används för skärmar och 5:4-format används i sociala medier. Andra format kan också förekomma.

Bilden visar de fyra olika format vi använder för film.

Olika typer av filmgrafik

Har kan du fördjupa dig om de olika typerna av filmgrafik som också finns för nedladdning.

 • Det är valbart om startbild används.
 • Oftast behövs inte startbild i kortare produktioner.

 • Obligatoriskt att använda slutbild.
 • I våra slutbilder använder vi inverterad liggande logotyp mot färgad botten.
 • Använd samma profilfärg genomgående i hela filmen.
 • Logotypens storlek ska vara hälften (50%) av formatets kortaste sida.
Blå bakgrund med vit logotyp syns.

Här är logotypens storlek är hälften (50 procent) av formatets kortaste sida.

 • Budskapet får större fokus än kanalhänvisningen.
 • Kanalhänvisning kan förekomma själv.
 • Vi skriver inte ut www framför en webbhänvisning.
 • Använd gärna en kortadress, exempelvis soderhamn.se/jobb.

Budskapet får större utrymme än kanalhänvisningen.

 • Våra namnskyltar tas fram och försvinner utan effekt.
 • Texten skrivs med Open sans och är vit på färgad platta.
 • Placeras i nedre hörnet till vänster eller höger.
 • Vid flera namnskyltar i en film används samma färg genomgående.
 • När någon från vår organisation deltar – skriv ut yrkestitel och förtydliga med Söderhamns kommun.
En blå platta med vit text där det står namn och titel syns.

Exempelt visar hur en namnruta kan se ut i formatet 16:9.

 • Eftertext är valbart.
 • På eftertext bör texten placeras utifrån bästa läsbarhet.
 • Var noga med att bakgrunden är lugn och enhetlig.
 • Eftertexter kan läggas på färgad platta med vit text, eller på en lugn bakgrundsbild.

 • Se till att ta ett representativt foto för filmen i samma format som filmen.
 • Följ vårt bildmanér.
 • Lägg inte text i tumnagelbild som ska publiceras i Quickchannel.
Två personer istadsmiljö syns på bilden.

En tumnagelbild för filmformatet 16:9.

Ljud och musik

Musik eller annat pålagt ljud används för att förstärka upplevelsen av filmen. Se till att anpassa ljud och musik utifrån varje tillfälle och ta hänsyn till filmens syfte, effekt och målgrupp. Säkerställ att eventuell text i musiken inte strider mot vår värdegrund.

Rättigheter

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att det finns rättigheter för att använda ljudet. Kom ihåg att rättigheter också krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen i bakgrunden.

Musikbibliotek

Söderhamns kommun har prenumeration hos Epidemicsound, det ger oss tillgång till musik och ljudeffekter utan ytterligare avgifter eller hantering av rättigheter.

Senast uppdaterad: 24 februari 2022
Kommun och politik