Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd - så här går det till

Så här går det till att ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Lämna in en ansökan

Om det är första gången du ansöker och har funderingar eller frågor ringer du till kommunens kundtjänst.
Telefonnummer Kundtjänst: 0270-750 00
Telefontider: måndag-torsdag kl. 7.30-16.30, fredag kl. 7.30-16.00.

Blankett - Ansökan om försörjningsstöd - att lämna till socialtjänsten Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter att du lämnat in ansökan

När du lämnat in en ansökan utreder din handläggare om ditt behov av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Din handläggare kontrollerar de uppgifter du lämnat och om det eventuellt behöver kompletteras. Du kommer sedan att få en kallelse till besök hos din handläggare. Ditt ärende dokumenteras och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda.

Vårt mål är att rätt ersättning ska betalas ut till rätt person i rätt tid. Därför kontrollerar vi att inlämnade handlingar är korrekta eller om de behöver kompletteras. Den som är uppgiftslämnare ansvarar för att inlämnade handlingar är sanna och riktiga. Det är också viktigt att informera handläggare om något förändras i livssituationen som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är brottsligt enligt Bidragsbrottslagen vars syfte är att förhindra fusk och minska felaktiga utbetalningar av bidrag och andra ekonomiska förmåner. Socialtjänsten är skyldig att polisanmäla misstänkta bidragsbrott.

Du som lämnat in ansökan om försörjningsstöd kan bli slumpmässigt utvald för en stickprovskontroll.

Stickprovskontroller kommer att ske slumpmässigt i mitten av varje månad. Välfärdsnämnden kommer att begära in underlag från den senast ansökta månaden. Det innebär att du behöver spara underlag från den ansökta månaden. Du ska spara underlag i två månader (gäller el, hyra, bredband, hemförsäkring, kvitto på medicin, läkarbesök, fack/akassa avgift, barnomsorg, kontoutdrag, lönespecifikation, sjukintyg).

Du som har blivit utvald till stickprovskontroll kommer att få ett brev hemskickat med information om vilka underlag du behöver lämna in till Socialtjänsten för kontroll.

När utredningen är färdig fattar din handläggare ett beslut om du har rätt att få det bistånd du ansökt om eller inte. Du får besked om beslutet via brev eller tjänsten Mina sidor.

Du har rätt att överklaga ett beslut om försörjningsstöd som du inte är nöjd med. Din överklagan måste ha kommit in till socialtjänsten senast tre veckor efter att du har fått beslutet. När en överklagan kommer in tittar en handläggare på ditt ärende och avgör om det ska ändras. Om beslutet inte ändras skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten som avgör ärendet.

Överklaga

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Omsorg och stöd