Kan jag få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd kan sökas av alla som bor eller vistas i Söderhamns kommun. Din rätt till bistånd bedöms av din handläggare utifrån dina individuella förutsättningar.

Det finns allmänna förutsättningar som i regel behöver vara uppfyllda för att du ska anses ha rätt till bistånd. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Gör en provberäkning utifrån riksnormen

Försörjningsstödet beräknas utifrån en riksnorm som bestäms av Regeringen.
Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Använd socialstyrelsens verktyg för provberäkning.
Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som påverkar om du får bistånd.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd?

Det är två olika typer av ekonomiskt stöd

Senast uppdaterad: 6 september 2022
Omsorg och stöd