Stipendier och fonder

I Söderhamns kommun finns flera möjligheter att söka stipendier, fonder, stiftelser, bidrag & utmärkelser. Du kan även nominera någon till en utmärkelse.

Några fonder i listan har utdelning av medel utan att du kan söka. I dessa fall tas beslut utifrån fondens/stiftelsens regler. Regler för utdelning ser lite olika ut för respektive fond/stiftelse.

Här ser du alla stipender och fonder

Lista stipendier och fonder

Namn

Ansök senast

Hedersomnämnande inom kultur

Nominera senast 31 mars

Kulturstipendiet för unga

31 mars

Kulturpris

Nominera senast 31 oktober


Stiftelsen Abel Ankarstens fond

Kan ej sökas, stipendiat utses av sektorchef, sektor Barn och lärande

Stiftelsen Anna och Evald Larssons studiefond

30 april

Stiftelsen CA Södergrens donationsfond

Kan ej sökas.

Stiftelsen Edlingska fonden

30 april

Stiftelsen Elevfond vid Söderhamns kommuns gymnasieskola

Kan ej sökas, stipendiat utses av sektorchef, sektor Barn och lärande.

Stiftelsen Fastigheten Mamre N:o 1

30 april

Stiftelsen Frida Bodells fond

30 april

Stiftelsen grundskolans elevfond

Kan ej sökas, stipendiat utses av Verksamhetschef skola, sektor Barn och lärande

Stiftelsen Gerda och Lars August Stenbergs donationsfond

30 april

Stiftelsen Hans och Siri Grandiens stipendiefond

Kan ej sökas, stipendiat utses av Barn- och lärandenämndens presidium.

Stiftelsen Ivar och Elsa Thunborgs stipendiefond

Kan ej sökas, stipendiat utses av Barn- och lärandenämndens presidium.

Stiftelsen Magasinkassefonden

30 april

Stiftelsen Margareta och Olof Sehléns donationsfond

30 april

Stiftelsen Musikskolans elevfond

Kan ej sökas, stipendiat utses av enhetschef Kulturskola, sektor Barn och lärande

Stiftelsen Olof Söderholms barnhemsfond

30 april

Stiftelsen Oscar Zacheus och Gerda Erikssons fond

30 april

Stiftelsen Per Ahlquists donationsfond Länk till annan webbplats.

Vårtermin varje år

Stiftelsen Ruth och Margit Liljeblads fond

30 april

Stiftelsen Rut Söderboms donationsfond

Kan ej sökas.

Stiftelsen Söderhamns sociala fond

30 april

Stiftelsen Uddemantals- lego och rotehållarkassefonden

30 april

Stiftelsen Wennströmska minnesfonden

30 april

Årets föreningsledarutmärkelse

Nominera senast 31 januari


Senast uppdaterad: 29 april 2024
Omsorg och stöd