Samverkan Gävleborg 2022

Händer-Highfive

Samverkan Gävleborg 2022 är ett projekt för att genom samverkan mellan aktörer, utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället.

Samverkan Gävleborg 2022 medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migration- och integrationsfonden.

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare. Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

Mer information om Samverkan Gävleborg 2022 hittar du på Länsstyrelsens webb:
Samverkan Gävleborg 2022 | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Loggor Samverkan Gävleborg 2022
Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Omsorg och stöd