Ny i Sverige, Söderhamn

Välkommen till Sverige och Söderhamn! Tycker du att det är lite svårt att förstå hur saker fungerar här? Du är inte ensam. På den här sidan finns information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

  • Click ”Languages” at the top of the page.
  • Choose ”Translate”
  • The language is automatically set in English. But you can change language by changing at the top next to the Google logo, where it says "engelska/English".

Du har rätt att få en tolk om du önskar det när du ska prata med till exempel myndigheter, kommunen eller sjukvården. Det är mottagningen eller myndigheten du ska träffa som beställer tolkhjälpen.

Du behöver säga till i förväg om du vill ha en tolk.

För dig som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På migrationsverket.se finns information om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård samt ekonomiskt stöd.
migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

För dig som fått uppehållstillstånd, av flyktingskäl

När Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd i Sverige för dig anvisas du till en kommun för att etablera dig och bygga upp din nya tillvaro.
Om du blir anvisad till Söderhamn är det Arbetsmarknadsenheten i kommunen som kommer att stötta dig.
Asylsökande barn och unga har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Guiden till det svenska samhället

På informationsverige.se finns samlad information om det svenska samhället.
informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Omsorg och stöd