Aktiviteter för språkutveckling och integration

Här hittar du en hel meny av aktiviteter som erbjuder dig trevliga möten och chans till praktisk språkutveckling.

Vecka 21, 20-24 maj

Måndag

 • 9.30-10.30 Frukost för behövande
  Röda Korset, Kupan på Skolhusgatan 3. Varje vecka.
 • 09.30–13.30 Öppna förskolan
  Familjecentralen, Söderhamns Närsjukhus, Trädgårdsgatan 30, ingång 19.
  Varje vecka för föräldrar och barn (0-6 år). Kom när du önskar. Fika ingår.
 • 10.00–12.15 Svenska i praktiken
  Bilda, Kungsgatan 12.
  Varje måndag till och med vecka 22 (27 maj).
 • 15.00–19.00 Läxhjälp
  Rädda Barnen. Studiefrämjandets lokaler, Källgatan 9. Gratis mellanmål.
  DropDrop-in varje lovfri måndag. F-6 med förälder, 7-9 & gymnasiet.

Tisdag

 • 09.00–10.30 Frukost för alla
  Norrtullkyrkan, Nygatan 8. Varje vecka. Kostnadsfritt.
 • 10.00–12.00 Språkträff för mammor
  Familjecentralen, Söderhamns Närsjukhus, Trädgårdsgatan 30, ingång 19.
  Träna svenska. Barn får följa med. Start kl. 10.00. Fika ingår.
  Varje tisdag till och med 4 juni (v. 23).
 • 10.00–12.00 Språkcafé
  Folkuniversitetet, Nygatan 9. Varje vecka.
 • 10.00–12.15 Svenska i praktiken
  Bilda, Kungsgatan 12. Varje vecka till 28 maj (v. 22).
 • 13.00–14.00 Qigong
  Röda Korsets aktivitetslokal, Skolhusgatan 4. Kostnadsfritt, varje vecka.
 • 13.00–15.15 Enkel svenska
  Bilda, Kungsgatan 12. Varje vecka till 28 maj (v. 22).
 • 13.00 Måltidsvän
  Röda Korsets aktivitetslokal, Skolhusgatan 4. (Anmäl senast tisdag till 070 638 78 55)
 • 14.00 Stickcafé/Tisdagsträff
  Equmeniakyrkan, Norrtullsgatan 18. Ojämn vecka Stickcafé, jämn vecka Tisdagsträff.
 • 14.00-16.00 Handarbetsgrupp
  Röda Korset i samverkan med Svenska Kyrkan, Röda Korsets aktivitetslokal,
  Skolhusgatan 4. Kostnadsfritt, varje vecka.

Onsdag

 • 09.00–10.30 Frukost för alla
  Norrtullkyrkan, Nygatan 8. Varje vecka. Kostnadsfritt.
 • 09.30–13.30 Öppna förskolan
  Familjecentralen, Söderhamns Närsjukhus, Trädgårdsgatan 30, ingång 19.
  Föräldrar och barn (barn 0-1 år). inkl. fika. Sångstund mellan 10.30–11.00.
 • 10.00–12.00 Språkcafé
  Equmeniakyrkan, Norrtullsgatan 18. Varje vecka.
 • 14.00-16:00 Bingo
  Röda Korsets aktivitetslokal, Skolhusgatan 4. Varje vecka.

Torsdag

 • 09.00–10:30 Frukost för alla
  Norrtullkyrkan, Nygatan 8. Varje vecka, kostnadsfritt.
 • 10.00–12.00 Språkcafé
  Folkuniversitetet, Nygatan 9. Varje vecka.
 • 10.00–12.15 Svenska i praktiken
  Bilda, Kungsgatan 12. Varje vecka till 30 maj (v. 22).
 • 13.00-15.00 Rådgivning i integrationsfrågor
  Röda Korset, Kupan, Skolhusgatan 3. Varje vecka.
 • 13.00–15.15 Enkel svenska
  Bilda, Kungsgatan 12. Varje vecka till 30 maj (v. 22).
 • 15.30–18.00 Läxhjälp
  Röda Korsets aktivitetslokal, Skolhusgatan 4. Varje vecka.

Fredag

 • 09.00–10.30 Frukost för alla
  Norrtullkyrkan, Nygatan 8. Varje vecka. Kostnadsfritt.
 • 09.30–13.30 Öppna förskolan
  Familjecentralen, Söderhamns Närsjukhus, Trädgårdsgatan 30, ingång 19.
  Varje vecka för föräldrar och barn (barn 0-6 år). Fika ingår.
 • 10:00-10:30 Sagostund
  Söderhamns Stadsbibliotek, Köpmangatan 11. Föräldrar och barn (2 5 år). Varje vecka.

Med reservation för ändringar.

Veckomenyn bidrar till att utrikesfödda invånare ska få samlad information om, och inspireras till att delta i olika aktiviteter som sker i Söderhamn. Veckomenyn skapas och sprids genom samverkan mellan olika organisationer för att bidra till en ökad aktivitet och praktisk språkutveckling.
Bakom det praktiska arbetet står; Söderhamns Kommun (Arbetsmarknadsenheten, Försörjningsstöd, Förebyggande enheten), Bilda, Familjecentralen, Faxeholmen, Folkuniversitetet, Fritidsbanken, Hyresgästföreningen, SFI (HUFB-Hälsinglands Utbildningsförbund), Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Röda Korset .

Vi verkar tillsammans för inkludering, bistår integration, praktisk språkutveckling och motverkar utanförskap och passivitet.

Kontakt: Söderhamns kommun, 0270-750 00

Loggor Samverkan Gävleborg 2022
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Omsorg och stöd