Hemsjukvård

Kontakta din hälsocentral om du behöver vård vid sjukdomsfall. Om du behöver återkommande hemsjukvård med vård eller rehabilitering under mer än två veckor kan den utföras av kommunen efter vårdplanering.

Om du blir sjuk, kontakta din hälsocentral eller sjukvårdsupp­lysningen (telefon 1177).

Vid akuta ärenden ring SOS Alarm 112.

Hembesök vid sjukdomsfall

Om du inte kan ta dig till hälsocentralen vid sjukdomsfall kan du få besök av någon från hälsocentralen. Ta kontakt med din hälsocentral.

Region Gävleborg (landstinget) har ansvar för hembesök, läkarvård eller hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av hälsocentraler eller specialistvård.

Planerad hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård i mer än 14 dagar kan vård och rehabilitering i hemmet utföras av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Hemsjukvård sker alltid efter vårdplanering, så att du kan få det stöd du behöver när du till exempel kommit hem från sjukhus.

Vid vårdplanering deltar du/dina anhöriga, kommunens biståndshandläggare och vårdkoordinator eller någon av kommunens sjuksköterskor.

Under rubrikerna nedan kan du läsa om avgifter för hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden i Söderhamns kommun. Pensionsmyndig­heten kan hjälpa dig om du vill ansöka om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Du kan inte räkna ut din exakta avgift med hjälp av informationen, men du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och förbehållsbelopp.

Avgiftshandläggare


Tel 0270-75 000
E-post (Kundtjänst)

Avgifter

Avgifter för stöd och omsorg

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Omsorg och stöd