Hemsjukvård

Kontakta din hälsocentral om du behöver vård vid sjukdomsfall. Om du behöver återkommande hemsjukvård med vård eller rehabilitering under mer än två veckor kan den utföras av kommunen efter vårdplanering.

Om du blir sjuk, kontakta din hälsocentral eller sjukvårdsupp­lysningen (telefon 1177).

Vid akuta ärenden ring SOS Alarm 112.

Hembesök vid sjukdomsfall

Om du inte kan ta dig till hälsocentralen vid sjukdomsfall kan du få besök av någon från hälsocentralen. Ta kontakt med din hälsocentral.

Region Gävleborg (landstinget) har ansvar för hembesök, läkarvård eller hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av hälsocentraler eller specialistvård.

Planerad hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård i mer än 14 dagar kan vård och rehabilitering i hemmet utföras av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Hemsjukvård sker alltid efter vårdplanering, så att du kan få det stöd du behöver när du till exempel kommit hem från sjukhus.

Vid vårdplanering deltar du/dina anhöriga, kommunens biståndshandläggare och vårdkoordinator eller någon av kommunens sjuksköterskor.

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Avgift 300 kr/mån

Avgiften ingår i maxtaxan och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd