Vårdkoordinator för hemsjukvård

Söderhamns kommun har en vårdkoordinator som samordnar vårdplanering för nya patienter som kan behöva skrivas in i hemsjukvården.

Kontakta kommunens vårdkoordinator för hemsjukvård
Ann-Charlotte Holm
0270-756 23

Vårdplanering för hemsjukvård

När du som patient är färdigbehandlad på sjukhuset samordnas en vårdplanering med dig/dina anhöriga, primärvården och hemsjukvården, för att utreda om du behöver hemsjukvård.

  • Om du haft hemsjukvård sedan tidigare deltar berörda sjuksköterskor från hemsjukvården i din kommundel i planeringen.
  • Om du inte är inskriven i hemsjukvården sedan tidigare deltar kommunens vårdkoordinator i vårdplaneringen.

Berörda vårdinstanser kallas till samordnad vårdplanering via kommunikationssystemet LifeCare, där det framgår när en patient ska lämna sjukhus.

Om primärvården vill skriva in en ny person i hemsjukvården kontaktar distriktsköterskan på hälsocentralen kommunens vårdkoordinator för vårdplanering.

Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Omsorg och stöd