Ansök om stöd hos socialtjänsten

Vårdnadshavare eller ungdom som har fyllt 15 år kan ansöka om stöd. Om du som ungdom under 18 år gör en ansökan kontaktar vi också i regel dina vårdnadshavare.

Vem kan göra en ansökan om stöd?

Vårdnadshavare eller ungdom som har fyllt 15 år kan ansöka om stöd.

 • Om du som vårdnadshavare ansöker om stöd, och det finns ytterligare en vårdnadshavare behöver vi prata med båda vårdnadshavarna. När ditt barn har fyllt 15 år räknas hen som egen part och behöver samtycka till att ansökan görs.
 • Om du som ungdom under 18 år gör en ansökan kontaktar vi också i regel dina vårdnadshavare.
 • Ansökan kan även göras av särskilt förordnad vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn och av person som innehar en fullmakt.

Vi behandlar inte ansökningar som görs av annan än vårdnadshavare eller ungdom över 15 år som söker stöd för egen del.

Vad kan jag ansöka om?

 • Familjeteamet arbetar med att ge riktade insatser till barn och unga och deras familjer. Familjebehandling ges till familjer som exempelvis vill ha hjälp med samspel, rutiner och struktur, konflikthantering, gränssättning, relationerna i familjen eller att hantera en uppkommen krissituation. Familjeteamet möter också familjer där det förekommer beroendeproblematik eller våld.
  Läs mer om Familjeteamet
 • Kontaktfamilj: En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj.
  Läs mer om kontaktfamilj
 • Kontaktperson: En kontaktperson är en vuxen person som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid kontakt med myndigheter.
  Läs mer om kontaktperson
 • Ge stöd genom placering i olika former utanför det egna hemmet.

Du som barn/ungdom: Läs mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med "Koll på soc" Länk till annan webbplats.

Hur ansöker du om stöd?

Du kan också kontakta Mottagningsgruppen för barn och unga för ansökan.

Mottagningsgruppen

Om du är osäker på hur du ska göra din ansökan eller har frågor:
Tel: 0270-750 00, vardagar kl. 08:30 - 11:00,13:15 - 15:00.

Behöver jag veta vilket stöd jag ska söka?

Nej, du behöver inte veta vilket stöd du ska söka. Det vi behöver veta är varför du behöver stöd, alltså vad det finns för svårigheter som gör att du vill göra en ansökan. Det är därför bra om du så noggrant som möjligt kan berätta vad det är du känner att du skulle behöva få hjälp med.

När du skickat in din ansökan startas ett ärende hos oss och vi tar kontakt med dig som har gjort ansökan. Vid en ansökan behöver socialtjänsten inleda en utredning enligt 11 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen för att utreda behoven och göra en bedömning av behoven. En sådan utredning pågår som längst i 120 dagar. Därefter fattar vi beslut.

Du kan inte vara anonym om du vill ansöka om stöd, däremot finns alltid möjlighet att ringa och rådfråga våra handläggare anonymt. Om du vill vara anonym är det viktigt att du i samtalet inte uppger ditt namn utan säger att du vill vara anonym.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd