Föreläsning för verksamheter - Boka en soc

Konceptet vänder sig till verksamheter och yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, ungdomar eller föräldrar och som vill veta mer om socialtjänstens arbete med barn och familjer. Förebyggande enheten erbjuder fysiska eller digitala föreläsningar, dag- eller kvällstid, där vi informerar om önskat område.

Exempel på ämnen som vi föreläser om

  • Orosanmälningar och anmälningsskyldighet
  • Vad som händer hos socialtjänsten när man gjort en orosanmälan
  • Vad socialtjänsten kan göra och inte
  • Rätten till medverkan, insyn och återkoppling
  • Frivilliga insatser och tvångsåtgärder

Anmäl intresse

När vi fått din intresseanmälan kontaktar en socialsekreterare från Förebyggande enheten dig för att komma överens om tid och plats. Vi är flexibla och försöker anpassa oss efter era önskemål.

För mer information, kontakta Johanna Viklund: johanna.viklund@soderhamn.se


Namn på dig som lämnar intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023
Omsorg och stöd