Brottsförebyggande

Söderhamn ska vara en trygg och säker kommun. Därför arbetar vi förebyggande och trygghetsskapande på flera olika sätt. Vårt förebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Här beskrivs några av dessa viktiga samarbeten.

Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Omsorg och stöd