Härnebo 2:90

Bild

Område: Holmsveden
Adress: Holmsveden skola
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Detaljplanering: Ändrad markanvändning till bostäder.

Vad?

Syftet är att ändra markanvändningen i detaljplanen, från allmänt intresse till bostäder. Markägaren har fått tillfälligt bygglov att inrätta bostäder i en befintlig skolbyggnad, därmed är markanvändningen planstridig i nuvarande detaljplan.

När?

Planuppdrag 2017, förväntas vinna laga kraft under 2022.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bygga, bo och miljö