Morvikstjärn

Bild

Område: Skärgården
Adress: Morviken, Närby 1:72 m.fl.
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Detaljplanering: Medge större och fler byggrätter.

Vad?

Syftet är att möjliggöra fler och större byggrätter för fritidsbostäder vid Morvikstjärn i en ny detaljplan, som ersätter den nuvarande.

När?

2022

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bygga, bo och miljö