Utveckling av idrottsturism i Söderhamn

Vi vill stärka idrottsföreningarna i kommunen samt skapa bra idrottsevenemang - på detta sätt kan vi öka antalet besökare till Söderhamn och Hälsingland. För att utveckla detta driver vi nu ett projekt som blivit beviljade medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1: Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Genom ett arbete med idrottsturism öka andelen besökare till kommunen och Hälsingland.
  • Stärka idrottsföreningar genom kompetenshöjande insatser för att skapa bra evenemang som genererar fler besökare till Hälsingland.
  • I ett produktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideell sektor skapa bra idrottsarrangemang som genererar ett värde för hela lokalsamhället.

Mål med projektet:

  • Arrangera workshops/utbildningar minst två gånger per år riktat till främst föreningslivet som arrangerar idrottsevenemang.
  • Nedskriven och verifierad modell för utveckling av idrottsturism i partnerskap med relevanta aktörer som kan spridas till andra kommuner.
  • Bidra till att arrangera minst 20 idrottsevenemang under tre år tillsammans med föreningsliv, kommunen och näringslivet.
  • Bearbeta minst 30 nationella idrottsföreningar under tre år utanför Hälsingland i syfte att få dem att förlägga nationella och eller lokala/regionala idrottsevenemang i Söderhamn/Hälsingland.
EU logga + Leader hälsingebygden logga
Senast uppdaterad: 19 april 2024
Bygga, bo och miljö