Kommundelscentra

Målet med projektet "Kommundelscentra med omland - samverka lokalt för bättre service i landsbygder" är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med lokala aktörer.

Erfarenheter från genomförandet ska ge ökad förmåga hos kommunen att stötta lokal serviceutveckling, genom ny kunskap och arbetssätt samt ändamålsenliga rutiner med kontinuerlig intern förankring för långsiktighet.

Projektets olika delar

  • Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället via lokala aktörer på en eller fler platser i kommunen.
  • Utveckla interna arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för att arbetet ska bli långsiktigt.
  • Samverkan genom gemensamma träffar med övriga deltagande kommuner för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är en viktig del i projektet.

Söderhamns kommun deltar tillsammans med ytterligare 14 kommuner i landet från norr till söder.

Projektet Kommundelscentra med omland pågår under perioden:
1 september 2022-31 augusti 2024.

Projektfinansiering

Projektet finansieras av:
Tilllväxtverket genom landsbygdsprogrammet 2014–2022 samt delvis från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EUflaggasocfond
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Bygga, bo och miljö