Rural Lifestyles - landsbygdsturism

Central Baltic
Logo Go Rural

Näringslivsenheten påbörjar ett nytt projekt inom turism i juni 2020, där samverkan kommer att ske inom ramen för Interreg Central Baltic.

Projektet handlar om att identifiera turismtillgångar och finna samverkan för att locka fler från olika "marknader" att komma till landsbygden.

Partnerskapet består av destinationer i Finland, Åland, Estland och Lettland, samt Söderhamn.

Projektet löper mellan 01.06.2020 - 31.12.2022 och den totala budgeten är: €1 132 638

Senast uppdaterad: 21 november 2023
Bygga, bo och miljö