SARURE – Rädda landsbygdshandeln

Sarureprojektets logotyper

När den sista lokala butiken stängs i ett landsbygdsområde, dör området. SARURE vill hitta möjliga lösningar för att få landsbygdsbutiker att överleva.

Lokala butiker på landsbygden förser närområdet med nödvändiga varor och tjänster och är en viktig mötesplats. Det bidrar till livskvalité, service och är en social knytpunkt i området för lokalbefolkningen. Det bidrar till att fler väljer att bo kvar på landsbygden och att fler väljer att flytta dit. Det är nödvändigt för att andra aktiviteter ska kunna utvecklas och utökas. Små och mellanstora företag av den här typen spelar en mycket stor roll för att skapa arbetstillfällen utanför stadskärnan. Det är en nödvändig basservice på landsbygden, små byar behöver sin butik, men utmaningen är att butiken behöver ett visst antal kunder för att kunna överleva.

När utflyttningen från landsbygden på allvar började påverka flera regioner i Europa runt år 2000, sattes olika åtgärder igång för att försöka stödja lokala butiker. Även att detta tveklöst har varit till stor hjälp för att försöka hantera situationen, så fortsätter lokala butiker att försvinna från landsbygden i många av de europeiska länderna. Dessa företag bidrar stort till den sociala och lokala sammanhållningen i området, vilket många gånger får dramatiska konsekvenser om de försvinner, och brottas med stora utmaningar för att överleva konkurrensen.

I dag möter de flesta av Europas regioner samma problematik och syftet med projektet är att utbyta framgångsrika erfarenheter och kunskap mellan samarbetspartnerna samt olika typer av arbetssätt. SARURE har som målsättning att använda de modeller som tidigare prövats och utveckla dessa med möjligheterna från nya marknader, de nya typer av innovativa servicelösningar som finns idag, möjligheter med hjälp av ny teknologi som finns tillgänglig för mindre företag och öka möjligheten att konkurrera.

99 % av de företag som finns på landsbygden i samarbetspartnernas länder är småföretag och det gör dem speciellt sårbara för dessa utmaningar. Syftet med projektet är att stödja och förbättra för lokala butiker på landsbygden så att de har möjlighet att överleva.

Deltagare

  • Chamber of Commerce, Industry and Services of Teruel, Spanien - Projektledning
  • Regional Government of Aragon, Spanien
  • Region of Western Macedonia, Grekland
  • Municipal District Burgenlandkreis, Tyskland
  • Local Action Group Association “South Warmia”, Polen
  • Regional Council of South Karelia, Finland
  • Söderhamns kommun, Sverige

SARURE finansieras av EU-programmet Interreg Europe, European Regional Development Fund med en budget på 1,6 miljoner €. Projektet löper från 1 juni 2018 till 30 november 2022.

Senast uppdaterad: 19 april 2024
Bygga, bo och miljö