PortMate – för bättre gästhamnar

Central Baltic

Projektet PortMate fokuserade på lösningar för att främja gästhamnars säkerhet och på hur de tjänster gästhamnen erbjuder kan bli både miljövänliga och resurseffektiva.

PortMate information in English

Med denna utgångspunkt, och tillsammans med externa aktörer, undersökte PortMate förutsätt­ningarna, samlar in goda exempel och utbyte erfarenheter om säkerhet och tillgänglighet. Dessutom var det investeringar för ökad service, mer information och marknadsföring att genomföras. Handlingsplanen tog fram för de 19 gästhamnar som ingick i PortMate med plan för investeringar och lokal information. Handlingsplaner för information och marknadsföring togs fram gemensamt.

Handlingsplanerna och investeringar genomfördes inom ramen för projektet. Erfarenheter samlas i en guide med syftet att nå fler gästhamnar i Central Baltic-området.

PortMates 19 gästhamnar ligger inom triangeln Raumo i Finland, Kökar och Sottunga på Åland samt Gävle och Söderhamn i Sverige. I Söderhamn ingår följande hamnar i projektet: gästhamnarna i Söderhamns centrum, Enskär och Storjungfrun.

PortMate finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löpte från 1 november 2016 till 31 december 2019 med en budget om 2 727 225 €. ERDF: 2 045 419 €.

www.portmate.eu Länk till annan webbplats.

Deltagare

  • Satakunta University of Applied Sciences (Finland) – projektledning
  • Raumo stad (Finland)
  • Sottunga kommun (Åland)
  • Kökar Havspaviljong (Åland)
  • Gävle kommun (Sverige)
  • Söderhamns kommun (Sverige)
Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Bygga, bo och miljö