CBSmallPorts -gästhamnar kring Östersjön

Central Baltic
Central Baltic

Som en fortsättning på projekt PortMate är Skärgårdsenheten projektpartners i CBSmallPorts som finansieras av Interreg Central Baltic.

CBSSmallPoirts information in English

Projektet som startade i juni 2020 kommer att handla om hur småhamnar samverka, marknadsför sig gemensamt samt använder energismarta lösningar. För Söderhamns del kommer investeringar ske på Klacksörarna.

Projektet har 10 partners och leds av Satakunta University of Applied Sciences i Finland. Andra partners är: Åbo Universitet (FI), Airiston matkailukeskus Oy (FI), South-Eastern Finland University of Applied Sciences (FI), Riga Planosanas Regions (LV), Kurzeme Planosanas Regions ( LV), Bläse Kalkbruk - Gotland (SE), Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (EE), Foundation Hiiumaa Harbors (EE)

Projektet omfattar €2.421.089,43 för alla projektpartners och Söderhamns budget är €196.038,00.


Senast uppdaterad: 16 maj 2024
Bygga, bo och miljö