BalticBlueMarinas

Baltic sea logo
EUSBSR logo

BalticBlueMarinas är förstudie inom ramen för Östersjöprogrammet där 6 partners tillsammans arbetar för att utveckla båtturismen i Östersjön

Projektet startade under hösten 2020 och kommer att fortlöpa i ett år, till hösten 2021 . Projektets mål är att skapa nya nätverk och samverkansmöjligheter för skärgårdsdestinationer och på så sätt öka tillväxten inom båtturismen.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023
Bygga, bo och miljö