St Olav Waterway – pilgrim på havet

Båten Albanus

Med projektet ”Pilgrim på havet” var målet att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olavsled, från Åbo i Finland genom skärgården i Åland, till Sverige med Grisslehamn, Söderhamn och Hudiksvall som kommer att bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge och som alla har sitt mål i Trondheim. Det var den första pilgrimsleden som drogs över vatten och kommer därför att vara unik i världen.

I projektet kartlades historia, arkeologi och maritima färdvägar längs rutten. På land märktes lederna ut längs befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar). Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare från Sverige och Europa. Längs leden finns det informationscentra där besökare kan få information om ledens historia och intressanta besöksmål.

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1 000 år sedan, avled den 29 juli 1030. Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olav den helige. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

I Söderhamns kommun och skärgård finns många bevis på pilgrimernas närvaro. Öar och platser har i sina namn ”kors”, ”Olof” med mera. Ön Storjungfrun som på den tiden hette Helgön och ön Prästgrundet tros ha haft viktiga roller för pilgrimernas färder. Flera platser inne på fastlandet bär också på namn som benämnts av dessa resenärer.

I Sverige och Norge finns i dag cirka 5 000 km pilgrimsleder. Alla vandrare har inte religiösa motiv. De flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.

Projektmål

Öka antalet besökare.

Deltagare

  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (Finland) Projektledning
  • Yrkeshögskolan Novia (Finland)
  • Pargas stad (Finland)
  • Föreningen Franciscus (Åland)
  • Sottunga kommun (Åland)
  • Söderhamns kommun (Sverige)
  • Östhammars kommun (Sverige)
  • Föreningen ”Pilgrimstid i Sverige” (Sverige)

Finansiering

St Olav Waterway finansierades av EU-programmet Interreg Central Baltic.

Projektet löpte från 1 september 2016 till 30 november 2019 med en budget om totalt 1,5 miljoner €.

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Bygga, bo och miljö