iWater – ny teknik för vattenflöden

I projektet iWater använde vi nya tekniker för att undvika översvämningar i samband med skyfall.

Efter de stora översvämningarna i Vågbro 2013 skapade Söderhamns kommun en arbetsgrupp för att jobba med klimatförändringar och effekter. Under 2015 öppnade sig en ny projektmöjlighet genom vårt samarbete i Union of the Baltic Cities, ett nätverk för städer och kommuner runt Östersjön.

Genom projektet lärde vi oss hur framtida klimatförändringar kan påverka våra vatten- och avloppssystem och hur vi kan planera för att motverka negativa effekter.

Ett resultat av projektet är Söderhamns dagvattenstrategi

Projektet iWater genomfördes i samarbete mellan Riga (projektledare) och Jelgava i Lettland, Gävle och Söderhamn i Sverige, Tartu i Estland, Helsingfors, Åbo och Aaltouniversitetet i Finland samt nätverket Union of the Baltic Cities.

Projektekonomi: 2,35 miljoner euro under 2015-2018.

Söderhamns kommun satsade cirka 3,2 miljoner, varav 70 % var EU-bidrag från Central Balticprogrammet.

Projekt iWaters officiella webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Bygga, bo och miljö