NOAH - Renare vatten i Östersjön

Baltic sea logo
NOAH logo

Projektet är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) och fokuserar på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare. Målet är ett renare vatten i Östersjön.

I projektets aktiviteter ingår genomförande av:

  1. Holistisk stadsplanering
  2. Realtidskontroll av dräneringssystem
  3. Ökad kontroll för att öka medvetenheten om föroreningsrisker som orsakas av högaflöden
  4. Mätningar av vattenkvalitet från dagvattenutlopp.

Projektet startade 1 januari 2019 och avslutas 30 september 2021. Projektets totala budget är på 3 miljoner EURO.

Senast uppdaterad: 14 mars 2023
Bygga, bo och miljö