Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens äldre- och funktionshinderomsorg, för viss hälso- och sjukvård samt för socialtjänst inriktad mot vuxna.

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämnden

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Karin Velander (M)

Susanna Sköld (M)

Viktoria Åberg (M)

Carina Karlsson (M)

Marianne Persson (C)

Cecilia Östlund (C)

Camilla Jonsson (C)

Eva Eriksson (C)

Anders Ramstrand (KD)

Magnus Natander (KD)

Ingrid Backelin (L)

Axel Olsson (M)

Lennart Gard (S)

Monika Bodén (S)

Åsa Kastman (S)

Mats Eriksson (S)

Fredrik L'Estrade (S)

Dan Jonsson (S)

Ida Viberg (S)

Catherine Maxdotter (S)

Cina Kedvall (V)

Rolf Lindström (V)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Susanne Zetterlund (SD)

Sven Lindberg (SD)

Lucas Dunderberg (SD)


Sammanträdesdatum välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum för välfärdsnämnden 2023

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

25

22

29

26

31

14


30

27

25

29

13


Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämndens individutskott

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämndens individutskoo

Ledamöter

Personliga ersättare

Anders Ramstrand (KD)

Camilla Jonsson (C)

Karin Velander (M)

Ingrid Backelin (L)

Lennart Gard (S)

Åsa Kastman (S)

Ida Viberg (S)

Cina Kedvall (V)

Sven Lindberg (SD)

Susanne Zetterlund (SD)


Sammanträdesdatum välfärdsnämndens individutskott

Sammanträdesdatum för välfärdsnämndens individutskott 2023

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

16

13

6

3

8

12

3

7

4

2

6

11


Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Kommun och politik