Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens äldre- och funktionshinderomsorg, för viss hälso- och sjukvård samt för socialtjänst inriktad mot vuxna.

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämnden

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Karin Velander (M) Vice ordförande

Susanna Sköld (M)

Viktoria Åberg (M)

Carina Karlsson (M)

Marianne Persson (C)

Cecilia Östlund (C)

Camilla Jonsson (C)

Eva Eriksson (C)

Anders Ramstrand (KD) Ordförande

Magnus Natander (KD)

Ingrid Backelin (L)

Axel Olsson (M)

Lennart Gard (S)

Monika Bodén (S)

Åsa Kastman (S)

Mats Eriksson (S)

Fredrik L'Estrade (S)

Dan Jonsson (S)

Ida Viberg (S)

Catherine Maxdotter (S)

Cina Kedvall (V)

Rolf Lindström (V)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Sabina Yttergren (SD)

Sven Lindberg (SD)

Lucas Dunderberg (SD)


 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämndens individutskott

Ledamöter och ersättare i Välfärdsnämndens individutskoo

Ledamöter

Personliga ersättare

Anders Ramstrand (KD) Ordförande

Camilla Jonsson (C)

Karin Velander (M) Vice ordförande

Ingrid Backelin (L)

Lennart Gard (S)

Åsa Kastman (S)

Ida Viberg (S)

Cina Kedvall (V)

Sven Lindberg (SD)

Sabina Yttergren (SD)


 • 15 januari
 • 12 februari
 • 11 mars
 • 3 april
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 1 juli
 • 5 augusti
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 9 december
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Kommun och politik