Barn och lärandenämnden

Barn- och lärandenämnden ansvarar sammanfattningsvis för förskola, grundskola och annan pedagogisk verksamhet samt för socialtjänst inriktad mot barn och unga.

Ledamöter och ersättare i Barn- och lärandenämnden

Ledamöter och ersättare i Barn- och lärandenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Frida Stål (M)

Karin Velander (M)

Annica Norlin (M)

Alexander Hägg (M)

Fredrik Öhlander (C) Ordförande.

Johan Svahn (C)

Jan-Erik Berger (C)

David D Arbid (C)

Jan Nilsson (KD) Vice Ordförande.

Astrid Wiström (KD)

Hans Blom (L)

Vanessa Johansson (L)

Erik Sköld (S)

Fredrik L´Estrade (S)

Susanne Larsson (S)

Katarina Lindberg (S)

Patric Rosenqvist (S)

Adam Brolin (S)

Monica Zellafors (S)

Anneli Hirsimäki (S)

Göran Hånell (V)

Agneta Grehn (V)

Jan-Erik Tynong (SD)

Sabina Yttergren (SD)

Lucas Dunderberg (SD)

Carina Hedblom Eriksson (SD)

Sammanträdesdatum Barn- och lärandenämnden 2023

Datum då nämnden sammanträder under 2023

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26

23

30

27

25

22

-

31

28

26

30

21


Ledamöter och ersättare i Barn- och lärandenämndens individutskott

Ledamöter


Personliga ersättareFredrik Öhlander (C), OrdförandeFrida Stål (M)Jan Nilsson (KD), Vice OrdförandeHans Blom (L)Erik Sköld (S)


Katarina Lindberg (S)


Patric Rosenqvist (S)


Göran Hånell (V)


Jan-Erik Tynong (SD)


Lucas Dunderberg (SD)

Sammanträdesdatum för individutskottet 2023

Individutskottets sammanträdesdatum år 2023

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

11

26

16

23

16

30

13

27

11

25

15

22

13

27

10

31

14

28

12

26

16

30

14

21


Barn- och lärandenämndens individutskotts sammanträden under 2023 äger rum på torsdagar, 2 ggr per månad, med undantag för januari och december.

Sammanträdestiden föreslås vara kl. 09:00 – 12:00 vid första individutskottet i månaden och kl. 15:00 – 16:00 vid andra utskottet.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Kommun och politik