Barn och lärandenämnden

Barn- och lärandenämnden ansvarar sammanfattningsvis för förskola, grundskola och annan pedagogisk verksamhet samt för socialtjänst inriktad mot barn och unga.

Ledamöter och ersättare i Barn- och lärandenämnden

Datum sammanträden barn- och lärandenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Frida Stål (M)

Karin Velander (M)

Ann-Marie Nordqvist (M)

Alexander Hägg (M)

Fredrik Öhlander (C) Ordförande

Vakant

Jan-Erik Berger (C)

David D Arbid (C)

Jan Nilsson (KD) Vice ordförande

Astrid Wiström (KD)

Hans Blom (L)

Vanessa Johansson (L)

Erik Sköld (S)

Fredrik L´Estrade (S)

Susanne Larsson (S)

Katarina Lindberg (S)

Patric Rosenqvist (S)

Adam Brolin (S)

Monica Zellafors (S)

Anneli Hirsimäki (S)

Göran Hånell (V)

Agneta Grehn (V)

Rino Hedblom (SD)

Sabina Yttergren (SD)

Lucas Dunderberg (SD)

Vakant

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Ledamöter och ersättare i Barn- och lärandenämndens individutskott

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens individutskott

Ledamöter

Personliga ersättare

Fredrik Öhlander (C) Ordförande

Frida Stål (M)

Jan Nilsson (KD) Vice ordförande

Hans Blom (L)

Erik Sköld (S)

Göran Hånell (V)

Katarina Lindberg (S)

Patric Rosenqvist (S)

Rino Hedblom (SD)

Lucas Dunderberg (SD)

Barn- och lärandenämndens individutskotts sammanträden på torsdagar, 2 ggr per månad, med undantag för januari och december.

Sammanträdestiden är oftast kl. 09:00 – 12:00 vid månadens första möte och kl. 15:00 – 16:00 vid månadens andra möte.

 • 11, 25 januari
 • 15, 29 februari
 • 14, 28 mars
 • 11, 25 april
 • 16, 30 maj
 • 13, 27 juni
 • 11, 25 juli
 • 15, 29 augusti
 • 12, 26 september
 • 10, 31 oktober
 • 14, 28 november
 • 12, 19 december
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Kommun och politik