Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens fastigheter och byggnader, för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, för tillstånd och tillsyn inom bygg- och miljöområdet samt för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (m.m.).

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Marjo Myllykoski (M)

Natascha Bondjers (M)

George Ayers (M)

Göran Axell (M)

Pär-Olof Stål (C)

Sven-Ulrich Olsson (C)

Mikael Krantz (C)

Ove Söderholm (C)

Caroline Öberg (KD)

Gustav Ludvigsson (L)

Lillemor svensson (S)

Anneli Hirsimäki (S)

John Staffas (S)

Patric Rosenqvist

Xenia Hildén (S)

Catherine Maxdotter (S)

Dan Jonsson

Jan-Evert Hagström (S)

Stig Nordgren (V)

Maria Calleberg (V)

Lotta Larsson (SD)

Dariusz Uhrberg (SD)

Christer Andersson (SD)

Mikael Sjöblom (SD)

Kennet Johansson (SD)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)


Sammanträdesdatum Samhällsservicenämnden 2023

Överförmyndarnämnden sammanträder vanligtvis Onsdagar kl 09.15

Datum då nämnden sammanträder under 2023

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

2, 25

22

29

26

31

14


30

27

25

29

20


Senast uppdaterad: 25 januari 2023
Kommun och politik