Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens fastigheter och byggnader, för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, för tillstånd och tillsyn inom bygg- och miljöområdet samt för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (m.m.).

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Marjo Myllykoski (M) Odförande

Natascha Bondjers (M)

George Ayers (M)

Göran Axell (M)

Pär-Olof Stål (C) Vice Ordförande

Sven-Ulrich Olsson (C)

Mikael Krantz (C)

Ove Söderholm (C)

Caroline Öberg (KD)

Vakant (L)

Lillemor svensson (S)

Anneli Hirsimäki (S)

John Staffas (S)

Patric Rosenqvist

Xenia Hildén (S)

Catherine Maxdotter (S)

Dan Jonsson

Jan-Evert Hagström (S)

Stig Nordgren (V)

Maria Calleberg (V)

Lotta Larsson (SD)

Dariusz Uhrberg (SD)

Christer Andersson (SD)

Henrik Nilsson (SD)

Kennet Johansson (SD)

Sebastian Hedlund (SD)


Samhällsservicenämnden sammanträder vanligtvis onsdagar kl 09.15

 • 2, 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 sept
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december
Senast uppdaterad: 4 september 2023
Kommun och politik