Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar och kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare genomför sina uppdrag enligt föräldrabalken (FB) som är den lag som reglerar uppdragen.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd väljs för fyra år av kommunfullmäktige. I Söderhamn finns en överförmyndarnämnd. Länsstyrelsen Dalarna utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Lena Dufva (C), ordf

Vakant (C)

Kenth Burvall (C), vice ordf

Lennart Nore (KD)

Lars Johansson (S)

Lisbeth Hirsimäki (S)


Sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2022

Överförmyndarnämnden sammanträder vanligtvis onsdagar kl 09.00

Datumen då nämden samanträder dessa datum under 2022

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

26

23

31

27

25

14


30

29

26

30

13


Senast uppdaterad: 1 december 2022
Kommun och politik