Kvalitet och utveckling i äldreomsorg

Söderhamns kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Välkommen att läsa mer om hur vi arbetar med kvalitetsutveckling och vilka undersökningar och kvalitetsregister som ligger till grund för arbetet.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Kontakt kvalitet och utveckling

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marianne Undvall
0270-752 76
E-post: marianne.undvall@soderhamn.se

Socialt ansvarig samordnare
Camilla Furuström
0270-750 62
E-post: camilla.furustrom@soderhamn.se

Controller på sektor Välfärd
Kristoffer Löfgren
0270-756 92
E-post: kristoffer.lofgren@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn