Kvalitet och utveckling i äldreomsorg

Söderhamns kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Välkommen att läsa mer om hur vi arbetar med kvalitetsutveckling och vilka undersökningar och kvalitetsregister som ligger till grund för arbetet.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Omsorg och stöd