Familjebehandling

Hos Familjeteamet finns familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. För att få en familjebehandling behöver du bli beviljad en insats från socialtjänsten.

Det finns två sätt att bli beviljad familjebehandling:

  • Anmälan - orosanmälan inkommer till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om utredning inleds utreder en socialsekreterare familjens situation och kan då bevilja en insats hos Familjeteamet.
  • Ansökan - du som har barn, 0-20 år, kan göra en ansökan om stöd. Ansökan görs till socialtjänstens mottagningsgrupp på 0270-750 00. Om utredning inleds utreder en socialsekreterare din familjesituation och kan då bevilja en insats hos Familjeteamet. Om din familj redan har kontakt med socialtjänsten kan du prata direkt med din socialsekreterare om att du önskar familjebehandling.

Familjebehandling är för de familjer som vill ha hjälp med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rutiner och struktur
  • Konflikthantering och gränssättning
  • Att stärka relationer i familjen
  • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Familjeteamet möter också familjer där det förekommit/förekommer en beroendeproblematik, våld och/eller psykisk sjukdom. Vi träffas hos Familjeteamet på Växelgatan 10 eller hemma hos familjen. Hur länge en familj behöver hjälp och stöd varierar. Vanligtvis pågår en behandling omkring sex månader, men kan också vara kortare eller längre. När det gäller tider för träffar, så finns det möjlighet att träffas både dag-, kvällstid och helger. Detta är något som man planerar tillsammans med aktuell familjebehandlare.

Samtalen hos Familjeteamet är kostnadsfria.

Alla samtal dokumenteras och vi har tystnadsplikt. Om det dock framkommer ny information som gör oss oroliga för ett barn i familjen, har vi skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd